Bijtelling 2019

Bijtelling is bedoeld voor zakelijke leaserijders die hun auto of bedrijfswagen ook privé gebruiken. De overheid ziet dit namelijk als een vorm van loon en over loon moeten we belasting betalen. De bijtelling wordt uitgedrukt in een percentage van de cataloguswaarde. Dit bedrag tel je op bij het bruto jaarsalaris, over dit totale bedrag betaal je inkomstenbelasting. De bijtelling wordt nu bepaald door de nieuwwaarde van de auto en de uitstoot van CO2. De regels veranderen bijna elk jaar, dus het is voor jou als ondernemer belangrijk om rekening te houden met bijtelling bij het aangaan van een financial lease. We geven je er daar graag alle informatie over.

Wat zijn de regels?

De bijtelling wordt deels gebaseerd op de uitstoot van auto’s. Voorheen was dit een ingewikkeld systeem, maar tegenwoordig zijn de regels versimpeld. Als een auto een uitstoot van 0 gram heeft, dus een volledig elektrische motor of waterstofmotor, dan betaal je 4% bijtelling over de cataloguswaarde. Is die cataloguswaarde hoger dan € 50.000,-, dan betaal je net als bij alle andere auto’s 22% bijtelling. Is de auto voor 1 januari 2019 geregistreerd? Dan kunnen er dus andere bijtellingsregels zijn. 

Het is dus voor zakelijke rijders voordelig om een elektrische auto te rijden. Dit probeert de overheid dan ook te stimuleren met het oog op milieu doelstellingen. Het elektrische rijden is in de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt. De overheid houdt de verkoop van elektrische auto’s dus goed in de gaten. Hoe meer elektrische auto’s er op de Nederlandse wegen verschijnen, hoe meer de stimulatie van de overheid zal afnemen. Dit houdt dan in dat de bijtelling voor auto’s met geen uitstoot gelijk getrokken wordt met de auto’s die wel uitstoot hebben. In 2020 zal de bijtelling voor elektrische auto’s al verhoogd worden naar 8%.  

Rekenvoorbeeld

We leggen de regels graag uit aan de hand van een rekenvoorbeeld. Stel je hebt een bruto jaarsalaris van € 50.000,-. Je zakelijke leaseauto heeft een cataloguswaarde van € 40.000,- en het betreft een benzineauto, dus de bijtelling is 22%. Je moet dan 22% bijtelling betalen over de cataloguswaarde, 22% van € 40.000,- is € 8800,-. Dit bedrag wordt opgeteld bij je bruto jaarsalaris. Je betaalt dan uiteindelijk over € 58.800,- inkomstenbelasting. We laten de belastingschijven en eventuele aftrekposten even achterwege en gaan ervan uit dat je 38,1% belasting moet betalen. Om de kosten voor de bijtelling te berekenen doe je 38,10% van die € 8800,- is € 3352,80. Doorgerekend komt dit maandelijks neer op een bedrag van € 279,40.

Als we dezelfde rekensom toepassen voor een elektrische auto, dan hoef je maar 4% bijtelling te betalen. 4% van € 40.000,- is € 1600,- en 38,1% van 1600 is € 609,60. Maandelijks komt dit neer op een bedrag van € 50,80. Het verschil tussen een benzineauto en een elektrische auto is dus in dit rekenvoorbeeld op jaarbasis € 2743,20 meer bijtelling. Dat is een belangrijke reden voor veel zakelijke rijders om te kiezen voor elektrisch rijden.